Кандидатстване за финансиране по проект BG05M9OЗ001-1.015-0001 "Специализация в здравеопазването" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г.

План-разписание за курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2018 г. на Медицински университет - гр. София
Образци

Прием на студенти за учебната 2017/2018г. на факултет "Обществено здраве", Медицински университет гр. Плевен

План-разписание за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински специалисти и професионалисти по здравни грижи за 2017г. на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ гр. София.

План-разписание на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински кадри през 2017 г. на Медицински университет - гр. Плевен

Програма на курсове за продължаващо обучение, тематични курсове и индивидуално обучение през 2017г. в "Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда" ЕАД.

Програма на курсове за продължаващо обучение-тематични курсове и индивидуално обучение през 2017г. на МБАЛ ТОКУДА БОЛНИЦА СОФИЯ.

Специализация по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

Магистърски програми по счетоводство и одит

План-разписание на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през  2017 г. на Медицински университет – гр. София

Анализ на състояието на специалистите в областта на Здравеопазването

Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на ЗдравеопазванетоНационална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
Сигнали  за нарушения на забраната на тютюнопушенето можете да подавате на телефон
  068/60 15 18 ;
e-mail адрес
rzi@rzi-lovech.com
     МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

      РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ  гр. ЛОВЕЧ