Регистър на обектите, които имат право да предоставят услуга по смисъла на  чл.28, ал.1 от  Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

Лечебни заведения за извънболнична помощ  – по общини

Община Априлци-- лечебни заведения за първична медицинска помощ
Община Летница--лечебни заведения за първична медицинска помощ

Община Ловеч:

- лечебни заведения за първична медицинска помощ – индивидуални практики

- лечебни заведения за първична медицинска помощ – групови практики

- лечебни заведения за специализирана медицинска помощ – индивидуални практики

- лечебни заведения за специализирана медицинска помощ – групови практики

- медицински центрове

- медико- диагностични лаборатории

- медико-технически лаборатории

Община Луковит:
- лечебни заведения за първична медицинска помощ – индивидуални практики
- лечебни заведения за първична медицинска помощ – групови практики
- лечебни заведения за специализирана медицинска помощ – индивидуални практики
- медико-диагностични лаборатории
- медико- технически лаборатории
- медицински центрове
Община Тетевен:

- лечебни заведения за първична  медицинска помощ – индивидуални практики
- лечебни заведения за специализирана  медицинска помощ – индивидуални практики
- медицински центрове
- медико-технически лаборатории
Община Троян:
- амбулатории за първична медицинска помощ- индивидуални практики
- амбулатории за първична медицинска помощ- групови практики
- амбулатории за специализирана медицинска помощ- индивидуални практики
- медицински центрове
- медико-технически лаборатории
- медико-диагностични лаборатории
Община Угърчин
- амбулатории за първична медицинска помощ
Община Ябланица:
-амбулатории за първична медицинска помощ
-амбулатории за специализирана медицинска помощ


Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
Сигнали  за нарушения на забраната на тютюнопушенето можете да подавате на телефон
  068/60 15 18 ;
e-mail адрес
rzi@rzi-lovech.com
     МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

      РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ  гр. ЛОВЕЧ