Директор дирекция  "Обществено здраве" - Д-р Нели Спахийска
   Телефон: 068/601-516,  068/699-427; e-mail: dzk@rzi-lovech.com
   Приемно време: от вторник до петък от 09,00 до 11,00 часа 

   Началник отдел "Държавен здравен контрол" - Д-р А.Кърчева
   Телефон: 068/699-430
  
     Началник отдел "Лабораторни изследвания"- Д-р Н.Томчева
   Телефон: 068/699-433  e-mail: oka@rzi-lovech.com
  
   Директор дирекция "Надзор на заразните болести" - Д-р Сийка Иванова
   Телефон: 068/601-514; ,068/699-436; e-mail: nzb@rzi-lovech.com
   Приемно време: от вторник до петък от 09,00 до 11,00 часа 

   Регионална картотека на медицинските експертизи - Д-р Й.Димитров
   Телефон: 068/601-410;, 068/667-325; e-mail: rkme@rzi-lovech.com


Контакти

Адрес: гр. Ловеч п.к. 5500
ул."Съйко Съев" Nо.27 А

Работно време на Регионалната здравна инспекция:
от 08:30 до 17:00 часа.

Работно време на Звеното за обслужване на потребители на административни услуги:
от 08:30 до 17:00 часа, без прекъсване за обедна почивка.

Телефон за контакти:
068/601-518

Електронна поща:
rzi@rzi-lovech.com


Идентификационен номер
(Булстат): 176030381Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
Сигнали  за нарушения на забраната на тютюнопушенето можете да подавате на телефон
  068/60 15 18 ;
e-mail адрес
rzi@rzi-lovech.com     МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

      РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ  гр. ЛОВЕЧ

    Директор:  Д-р Анета Винева
    Телефон: 068/699-421,  ; e-mail: director@rzi-lovech.com
    Приемно време: понеделник и четвъртък от 14,00 до 16, 00 часа

    Заместник-директор: вакантна

    Гл.секретар: Маруся Върбанчева
    Телефон: 068/699-423;, e-mail: glav-sek@rzi-lovech.com
    Приемно време: вторник и четвъртък от 14,00 до 16,00 часа 

   Директор дирекция  АПФСО - Димитрина Присадашка
   Телефон: 068/621-124;  e-mail: apfso@rzi-lovech.com

   Директор дирекция "Медицински дейности" - Д-р Росица Милчева
   Телефон: 068/603-802;  068/669-437; e-mail: dmd@rzi-lovech.com
   Приемно време: от вторник до петък от 09,00 до 11,00 часа